Hypotéka je v mnoha případech jediným způsobem, jak získat vlastní bydlení. Hlavním rysem hypotečního úvěru je jeho zajištění zástavním právem na nemovitost. Prakticky to znamená, že pokud dlužník svůj dluh řádně a včas neuhradí, zástava (tedy nemovitost) se zpeněží a výtěžek se využije pro uspokojení věřitelova závazku. Většina lidí si ji bere v okamžiku, kdy […]

Reality