Součástí stavebního procesu a zápisů do katastru nemovitostí jsou geodetické činnosti. Jednou z kvalitních firem působících v oboru geodézie je společnost VISIONPLAN-3D. Může se na ni obrátit jak veřejnost, tak podnikatelé, stavební firmy a projekční kanceláře. VISIONPLAN-3D provádí geodetické činnosti napříč celým oborem geodézie. Pro představu lze uvést například zaměření pozemku pro projekt domu, vytyčení […]

Domov a bydlení