Jak pronajímat nemovitost bez obav aneb pojistit si základní záležitosti tak, abyste snížili nebo zcela odstranili rizika s tím související.

Na realitním trhu se již nějakou dobu tvoří realitní bublina. A nějakou dobu ještě poroste. Pronajímat nemovitost a zajistit si tak pravidelný příjem, nyní vyšší než obvykle, proto může vypadat jako naprosto jasná a bezproblémová volba. Přesto byste neměli pronajmout dům či byt bez rozmyslu, ale naopak si vše pečlivě připravit a dát si pozor na potencionálně rizikové body, jejichž opomenutí vám může v nejlepším případě způsobit nejeden bolehlav. V tom horším spoustu komplikací či finanční ztráty.

Proto níže najdete obecná doporučení pro pronájem nemovitosti.

Klíčem je smlouva o pronájmu nemovitosti

Správně nastavená smlouva o pronájmu by měla obsahovat přinejmenším těchto 8 bodů:

1) identifikace smluvních stran (Bydliště a jména pronajímatele a nájemce)

2) Předmět nájmu (ideálně detailní popis pronajímané nemovitosti – specifikace, zda jde o byt či dům, kde se nachází, v jakém je stavu, součásti vybavení…)

3) Doba trvání nájmu (Vymezení, zda je nájem sjednán na dobu určitou, tedy začíná a končí konkrétním datem od podpisu smlouvy, anebo na dobu neurčitou.) Vypovězení nájmu pronajímatelem je však možné pouze v případech, které povoluje či stanovuje zákon, vypovězení nájmu sjednaného na dobu neurčitou by tak pro vás mohlo představovat nemalé komplikace. Proto je vhodné uzavírat smlouvu o nájmu na dobu určitou s možností automatického prodloužení o sjednané období, nebude-li vypovězena.

4) Nájemné a úhrada nákladů za poskytnuté služby (výše nájmu, datum a interval i způsob úhrady, případně závazek řádně hradit související služby jako dodávky vody, plynu, elektřiny…, včetně termínu vyúčtování záloh nájemce pronajímateli atd.)

5) Peněžní jistota neboli kauce – jedná se o finanční obnos, který nájemce složí pronajímateli při podpisu smlouvy. Nájemce je z něj oprávně hradit případné vzniklé škody například při nehrazení nájmu anebo poškození vybavení nemovitosti nájemcem. Přičemž je pronajímatel povinen nájemci v případě bezproblémového ukončení smlouvy tuto jistinu vrátit v její plné výši. Výše jistiny se v průměru pohybuje na úrovni 3 násobku sjednaného měsíčního nájmu, přičemž maximum, které může pronajímatel požadovat je 6 násobek výše měsíčního nájmu.

6) Práva a povinnosti smluvních stran (například závazek pronajímatele udržovat nemovitost ve stavu, kdy je způsobilá k obývání, závazek včasného odstranění poruch…, v případě nájemce pak například ustanovení, že nesmí v bytě chovat zvíře, za jakých okolností může a nesmí využívat nemovitost k podnikání, právo provádět úpravy nemovitosti pouze se souhlasem pronajímatele, informovat pronajímatele bezprostředně po zjištění vady nemovitosti…)

7) Podnájem – (zda a za jakých podmínek může dát nájemce nemovitost či její část do podnájmu jiným osobám. Například pouze za podmínky, že nemovitost sám trvale obývá, v opačném případě jen s předchozím souhlasem pronajímatele…)

8) Ukončení nájmu – za jakých podmínek může být ukončen či vypovězen, co je nájemce před ukončením nájmu provést – dát do pořádku, ale také zda má nárok vzít si nebo být kompenzován za věci či investice, které do nemovitosti za dobu podnájmu vložil nebo je zde po dohodě s pronajímatelem ponechal…

Součástí smlouvy by měl být  také předávací protokol, tedy listina podrobněji popisující předmět nájmu popsaný v samotné smlouvě o pronájmu (přesný stav a vybavení nemovitosti včetně stavu vodoměru… ke dni, kdy došlo k uzavření smlouvy).

Obecný vzor smlouvy pronájmu nemovitosti – domu/bytu si můžete stáhnout na internetu (a ideálně následně upravit, aby odpovídal konkrétním požadavkům a nárokům). Případně si sjednat sepsání nájemní smlouvy právníkem na míru, pokud chcete mít jistotu, že jste nic neopomenuli.

Na internetu jsme pro vás našli následující obecné vzory smluv o pronájmu, jimiž se můžete inspirovat.

∗Jelikož nejsme autory těchto smluv, neneseme zodpovědnost za jejich správnost v případě, že se je rozhodnete použít.

Mohlo by se vám líbit:

Horní Žižkov ožívá díky úspěšnému projektu Byty na Vackově

Co obnáší pronájem domu?

Jak se změnily hypotéky v roce 2018?

Kvalitní bydlení pro dokonalý život

Sháníte halu? Nechte si ji postavit. Na klíč!

7 chyb, kterých se Češi nejčastěji dopouštějí, když si pořizují svůj první dům