Společně s EET musely logicky přijít i kontroly, zaměřené na jeho dodržování. Jeden z vašich zákazníků může být ve skutečnosti z Finanční a Celní správy ČR. Nebo i nadmíru všímavý občan, pro nějž je dodržování pravidel nadevše. Pokud se snažíte EET šidit (což, jak se ukazuje, dělá nemálo podnikatelů), můžete mít zkrátka zaděláno na problém. Zjistěte více o tom, čeho se lze od takové kontroly nadít.

Kontrola dodržování EET – online monitoring a následná návštěva vašeho podniku

Většina podniků je Finanční správou monitorována pouze online za pomocí datové analýzy, která porovnává a vyhodnocuje tržby z prodejen a obchodů podobné velikosti a charakteru. Jestliže na základě toho vzejde podezření z krácení tržeb, může se podezřelý „těšit“ na fyzickou návštěvu kontrolora.

Kontrolor se pak přesvědčí, zda je při nákupech řádně vystavena účtenka obsahující veškeré potřebné údaje, tedy:

  • DIČ (daňové identifikační číslo)
  • Číslo provozovny a pokladny
  • Pořadové číslo účtenky
  • Datum a čas přijetí tržby (a to na sekundu přesně)
  • Částku tržby
  • Bezpečnostní kód poplatníka
  • Režim tržby (zpravidla „běžný“ či „zjednodušený“)
  • Fiskální kód (při evidenci v běžném režimu)

Kromě řádného vystavení účtenky bude kontrolu zajímat také, zda došlo k řádnému odeslání o tržbě.

Co si počít, pokud k vám kontrola zavítá?

V první řadě byste měli vědět, že kontrolor vás nesmí bez vašeho souhlasu natáčet. Vy to ale udělat smíte – v případě, že se úředník chová neslušně či provokativně klidně neváhejte učinit patřičný záznam jeho jednání.

Kontrolor zpravidla zboží, které za účelem kontroly zakoupí, opět vrátí a takto de facto od smlouvy odstoupí. Nevratné zboží (třeba oběd v restauraci) je hrazeno finanční správou.

Pokud s vámi kontrolor zamýšlí řešit případné nedostatky či chyby, je povinen prokázat se služebním průkazem Celní nebo Finanční správy. Jestliže tak neučiní, jedná se pravděpodobně o podvodníka, doufajícího se obohatit na váš účet!

V případě zjištěného pochybení bude sestaven protokol o místním šetření

Ten kontrolor sepíše přímo s vámi, pokud budete na místě právě přítomni, eventuálně se servírkou, číšníkem, prodavačkou – zkrátka s obsluhou vašeho podniku.

Protokol bude obsahovat především místo, předmět a čas kontroly, identifikaci kontrolora i zúčastněných osob a dále detaily o průběhu jednání, včetně vyjádření zúčastněných osob, případně jejich výhrad ke kontrolnímu postupu (a následné vyjádření kontrolora k daným výhradám).

Chybět by nemělo ani označení dokumentů a listin, které byly v rámci jednání předloženy.

Po sepsání protokolu jej podepíšete (nepodepsáním nic nezískáte, pouze si přitížíte) a obdržíte jeho kopii.

Co se bude dít následovně?

V tomto momentě může kontrolor postupovat třemi způsoby. Nejrozšířenějším z nich je uložení pokuty přímo na místě. Tu zaplatíte a dostanete stvrzenku, případně vám kontrolor dá pokutový lístek, který budete muset uhradit dodatečně (pokud nemáte dostatečný obnos při sobě).

Jako alternativa k okamžité pokutě může být předání přestupku do správního řízení, které dodatečně výši pokuty určí. Jestliže se řízení táhne příliš dlouho, může dojít i k promlčení přestupku.

Výše pokuty za nevystavení účtenky/neevidování tržby může dosáhnout až půl milionu Kč, málokdy se ale dostává tak vysoko – nejvýše při opakovaných přestupcích.

V krajním případně může kontrola rozhodnout i o zavření provozovny – to se může stát například v případě, kdy vám EET pokladna (nebo alespoň její elektronická alternativa typu Leeto) zcela chybí. Otevřít pak můžete teprve v momentě, kdy zajistíte nápravu.

Podnikáte s povinností EET a přišla na vás někdy kontrola? Jak celá věc probíhala? Poradili byste něco ostatním podnikatelům pro tyto případy?

Mohlo by se vám líbit:

Rekvalifikační kurzy v Praze: Aktuálně si lze zvolit kurz účetnictví

Vyberte si zlato jako svou investici a nebojte se inflace

I vy se můžete stát malíři, i když třeba s malou pomocí

Nejen veřejné LED osvětlení změní vaši obec

Jak navrátit výkon spotřebičům? Pomohou náhradní díly a filtry

Jak na výběr hrnců a dalších domácích potřeb do kuchyně?