Přečtěte si, jak nakládáme s vašimi údaji podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Kdo údaje sbírá

Provozovatel: Dominik Losman

Kontaktní e-mail: info@bydletespokojene.cz

 

Jaké údaje sbíráme a za jakým účelem

Objednávka inzerce

Za účelem plnění objednávky/smlouvy a archivaci daňových dokladů od vás sbíráme tyto údaje: Jméno, e-mail, popřípadě název firmy, IČO, popřípadě DIČ, adresu sídla.

Údaje související s objednávkou uchováváme po dobu stanovenou zákonem – 10 let.

Cookies

 

Při procházení tohoto webu sbíráme anonymní statistická data (nelze na jejich základě identifikovat konkrétní osobu) o návštěvnosti jako například – kolik času zde návštěvník tráví, jaký článek či jinou podstránku webu navštívil, ze které stránky k nám přišel. Tyto informace nám pomáhají magazín vylepšovat a poskytovat vám stále lepší obsah.

K tomuto účelu používáme statistický nástroj Analytics společnosti Google, nastavený tak, že nezaznamenává vaši IP adresu. Příslušná data jsou pak automaticky mazána po 26 měsících.

V souvislosti s Google Analytics uvádíme odkaz na zásady ochrany soukromí společnosti Google.

Rovněž používáme tzv. Nutná cookies, která jsou nezbytná pro samotné správné fungování stránky tzn. navigace na stránce, zapamatování si vámi nastavené velikosti písma na webu…

Používání souborů Cookies považujeme za oprávněný zájem správce.

 

Používání souboru Cookie však můžete ve svém prohlížeči kdykoliv zakázat – návod pro: Chrome / Firefox / Safari / Explorer Opera

Zaznamenávání anonymních statistických dat pak můžete zakázat instalací tohoto doplňku společnosti Google do svého prohlížeče.

 

Vložený obsah třetích stran a jiná cookies

Články na tomto webu mohou obsahovat vložený obsah třetích stran (například videa z youtube/vimeo…). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová přesně stejným způsobem, jako kdybyste navštívili jiný web. A vztahují se na ně vlastní podmínky ochrany soukromí daného webu či služby.

Tyto webové stránky o vás mohou shromažďovat údaje, používat soubory cookie, vkládat další sledování třetích stran a sledovat interakci s tímto vloženým obsahem (přehrání videa, doba sledování…).

Rovněž k lepšímu fungování tohoto webu využíváme službu Cloudflare, která umožňuje rychlejší načítání stránky a tedy pro vás pohodlnější prohlížení obsahu.

Jaká máte práva?

Kdykoliv se dotázat, jaké údaje a proč jsou o vás zpracovávány, v jakém rozsahu, a jak dlouho tyto údaje archivujeme.

Požádat o opravu těchto údajů, a také jejich výmaz z naší databáze, pokud tento výmaz je proveditelný, případně není v rozporu s tím, co správci o uchování údajů ukládá zákon (např. údaje vztahující se k daňovým dokladům nelze smazat dříve, než po uplynutí minimální doby stanovené zákonem).

Právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. V případě, že podle Vašeho názoru neplníme naše zákonné povinnosti vzniklé v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. A to jak přímo na Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, kde úřad sídlí, tak na e-mailu: posta@uoou.cz. Více informací o úřadu najdete na www.uoou.cz

 

Námitky ke zpracování osobních údajů / dotazy můžete zasílat na info@bydletespokojene.cz

Tyto zásady ochrany soukromí jsou platné od 23.5.2018