Parkování pod střechou přináší výhody jak pro vás jako majitele, tak i vaše auto. A jde to i bez garáže.

Domy se již tradičně plánují s garážemi či přístřešky pro další auta. Jednoduchý přístřešek má své výhody. Pokud jste dosud auto vůbec negarážovali a neradi byste ho už dále nechali postávat jen tak pod širým nebem, existuje chytré řešení.

Nenáročný přístřešek sdílející jednu či dvě stěny domu nebo volně stojící typ. Ochrání automobil před deštěm, sněžením, padajícího listím, přehřátím interiéru… A je několikanásobně levnější než klasická garáž. Dá se kombinovat s klasickou garáží a mít takové parkovací místo vyhrazené například pro druhé auto v rodině či hosty.

Dřevěný a stavebnicový přístřešek pro auto

Kvalitní materiál je pro životnost přístřešku klíčový. Jeho konstrukce může být celodřevěná, hliníková nebo ocelová.

Jednoduchým příkladem přístřešku ze dřeva je stavba z trámů, která připomíná pergolu. Dřevo však musí být vhodně povrchově ošetřeno.

Hliníkové nebo ocelové přístřešky mají podobu montované stavebnice. Přístřešek může být otevřený, ze všech stran nebo mít jednu či dvě boční stěny. Stěnu může představovat i plot nebo zeleň.
Podstatná je však střecha. Má mít vhodný sklon, případně okapové žlaby, aby voda mohla odtékat. Jako střešní krytinu můžete použít plech, polykarbonát, asfaltový šindel nebo pálené tašky. U hotových řešení je nejpopulárnější zmíněný polykarbonát, který vyniká svou nerozbitností a moderním vzhledem.

Přístřešek na dvě auta

Nejdříve si důkladně promyslíme, kde má přístřešek na dvě auta stát a zda bude na plánovaném místě dobře působit.

Zvlášť důležitá je zejména možnost praktického a bezpečného vjezdu a výjezdu. Výhoda přístřešku klesá, když z důvodu silného provozu třeba dlouho čekat a počítat s bezpečnostními riziky.
Zřízení takové drobné stavby na hranici pozemku je dobré předem prodiskutovat se sousedem. Vyhneme se tak konfliktům a zbytečným nepříjemnostem. Při fázi plánování nezapomínáme na různé faktory, například čas užívání, místo na odkládání a dodatečné využití. Použité materiály by neměly být pouze kvalitní (což je zárukou dlouhé životnosti), ale i vizuálně harmonizující s domem a zahradou.

Přístřešek na auto a povolení

Přístřešek do 25m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nevyžaduje podle § 103 odst. 1) a stavebního zákona 183/2006 Sb. stavební povolení ani ohlášení. Povoluje se v režimu územního souhlasu podle §96 odst. 2)a zákona 183/2006 Sb. Formulář „Oznámení o záměru k vydání územního souhlasu“ je přílohou č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

K oznámení se přiloží:

  • výpis o vlastnictví – výpis z katastru nemovitostí
  • katastrální situace s označenou dotčenou parcelou
  • situace se zakreslenou garáží okótovanou od hranic pozemku a budov
  • podpisy sousedů na situaci
  • grafické přílohy ve 2 (případně 3) vyhotoveních
  • případně další doklady podle požadavku stavebního úřadu

Zjednodušená varianta územního rozhodnutí o umístění stavby, tzn. územní souhlas s umístěním stavby, může být dle § 96/1 stavebního zákona vydán, pokud je stavební záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se tímto stavebním záměrem podstatně nezmění a tento stavební záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
Zákon ani prováděcí vyhlášky nepožadují, aby přílohou žádosti o „Oznámení ….“ byla projektová dokumentace vypracovaná autorizovaným projektantem. Postačuje prospekt výrobce nebo dodavatele, kde je zakreslen půdorys, pohledy na fasády a technický popis. Elektroinstalace se nepředkládá.

Závěr

I když v posledních letech pozorujeme stále větší zdokonalování materiálů na výrobu aut, povětrnostní a jiné vlivy mohou snížit hodnotu čtyřkolového služebníka. Bez dostatečné ochrany může jeho lak poškodit rez, pyl… Vůz je však investice, která by měla dlouho vydržet bez ohledu na to, zda prší, sněží, mrzne nebo svítí slunce. Nakonec, je výhodné, pokud ani pasažéři a jejich nákupy nejsou vystaveni vlivům počasí.

Druhou alternativou ke klasické garáži pak kromě přístřešku může být také plachtová garáž, která je rovněž cenově velmi dostupná.

Foto: Hobbytec

Mohlo by se vám líbit:

Sezóna sekání trávníku se blíží. Už víte, jakou si pořídíte sekačku?

Teplé počasí prospívá mravencům, zbavte se doma jejich kolonií

Výběr zahradní trampolíny od A do Z

Bylinky na zahradě

6 důvodů, proč byste měli zastřešit váš bazén

Jak velký by měl být váš bazén?